Reality obecně

Rozdíl mezi aukcí a dražbou? Ano, a velký!

hammer 719066 1920 1 - Rozdíl mezi aukcí a dražbou? Ano, a velký!

Aktuálně je na českém trhu široká nabídka nemovitostí, které se prodávají formou dražebního nebo aukčního jednání. Velkým lákadlem pro zájemce je nízká vyvolávací cena. Při troše štěstí se dá nemovitost získat za výhodnou cenu. Pokud uvažujete o této možnosti, musíte si ale předem ujasnit pojmy. Aukce a dražba totiž nejsou totéž. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

 

DRAŽBA NEMOVITOSTI
Je prodej nemovitosti formou dražebního jednání, kterou zajišťuje exekurský úřad. Dražba konaná exekutorem je upravena v ustanovení o prodeji nemovitostí a zástavy v § 335-338a zák. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Důvodem exekučních dražeb je neschopnost vlastníka nemovitosti splácet své dluhy. Dražební jednání vyhlašuje exekutor a koná se buď fyzicky přímo v sídle exekutora nebo elektronicky, na internetovém dražebním portálu.

Vyvolávací cena nemovitostí je u dražeb dána zákonem – ve výši dvou třetin odhadní ceny určené znalcem v prvním kole a polovina odhadní ceny v kole druhém. Nejvyšší nabídce exekutor udělí tzv. příklep (nabývací titul k vydražené nemovitosti je tedy Usnesení o příklepu, nikoliv Kupní smlouva).

 

AUKCE NEMOVITOSTI
Prodej nemovitosti formou aučního jednání v aukční síni nebo na internetovém portálu. Vyhlašovatel aukce je přímo vlastník nemovitosti a do aukce dává svou nemovitost vesměs za účelem dosažení nejvyšší nabídky kupní ceny. Vyvolávací cenu určuje sám vyhlašovatel aukce, kterým je majitel nemovitosti (nejčastěji dvě třetiny nebo polovina odhadní ceny). Jedná většinou o nemovitosti bez dluhů a proto po ukončení auce vše dál probíhá klasickou formou jako u běžného prodeje nemovitosti – kupní smlouva, hypotéka apod.

 

Pozor! Ať už se jedná o dražbu či aukci, obě se vždy se řídí jasnými pravidly. Ta jsou vymezena ve vyhlášce (dražební nebo aukční vyhláška), která je zveřejněna společně s inzerátem. Jako dražitel ji musíte akceptovat a postupovat podle ní. Je tedy potřeba si ji vždy podrobně prostudovat. Podáním nejvyššího příhozu se stáváte vítězem aukce nebo vydražitelem.

 

RIZIKA EXEKUČNÍCH DRAŽEB
Zde je potřeba zvážit možná rizika. Ta jsou v případě exekučních dražeb poměrně velká s ohledem na skutečnost, že se jedná o nucený prodej, kdy jsou nemovitosti většinou obydlené. Dlužníci, kteří zde stále bydlí nemají často kam jít. Proto se může lehce stát, že se budou vyklizení a předání nemovitosti bránit všemi dostupnými prostředky. V praxi to pak dělají tak, že novému vlastníkovi hází klacky pod nohy nebo naopak nekomunikují vůbec. Problémy mohou dělat před dražbou i po ní. Například formou odvolávání proti rozhodnutím dosáhnou protahování celé věci.

Pokud se exekutorovi podaří celou věc úspěšně dokončit zapsáním nového majitele do katastru nemovitostí, ještě stále nemá vyhráno a to právě kvůli zmíněnému fyzickému vystěhování. Exekutoři často zájemcům o koupi tvrdí, že dlužník se “musí” vystěhovat. To je sice svým způsobem pravda, ale už vám nikdo nezaručí s jakými obstrukcemi to bude. Jestliže usnesení o příklepu nabylo právní moci, je možné podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením věci. A exekutor, pokud dostane přiměřenou zálohu to může provést relativně rychle. Ale také se může neskutečné množství věcí pokazit.
Nakonec to vše může znamenat roky soudních tahanic o nemovitost, která sice je “papírově” vaše a kterou jste řádně zaplatili (a ode dne zápisu vlastnického práva také hradili veškeré náklady za služby), ale fyzicky ji nemohli užívat.

 

Jinými slovy, dražby jsou spíš pro ostřílené borce. Pokud nechcete nést podobná rizika, rozhodněte se raději pro aukci.

 

DOBROVOLNÉ AUKCE
Jsou stále populárnějším způsobem prodeje, na rozdíl od dražeb se jedná o méně rizikový způsob koupě nemovitosti. Majitelé nemovitostí volí  formu aukce zcela dobrovolně, za účelem získání co nejvyšší ceny za nemovitost. Je zde minimální riziko budoucích nepříjemností a tahanic kvůli vystěhování.
Hlavní výhody pro kupující spočívají v tom, že nemovitosti jsou většinou bez dluhů. Majitelé se také snaží spolupracovat a umožňují fyzické prohlídky (v případě dražeb často kupujete zajíce v pytli, dovnitř se dostanete výjimečně), po ukončení aukce rovněž dále spolupracují.

 

Aukce se konají většinou na internetových aukčních portálech. Aukční prodej využívají jak soukromí vlastníci, tak i některé městské části, které touto formou rozprodávají nadbytečný majetek. Například Praha 10 pravidelně pořádá na svém internetovém portálu aukce volných bytů ze svého bytového fondu.

 

 

8ed5b300ddf4604276b5078753f9a7b0?s=100&d=mm&r=g - Rozdíl mezi aukcí a dražbou? Ano, a velký!

Jsem nezávislá realitní makléřka. Na trhu nemovitostí se pohybuji již 11 let. Svým čtenářům pomáhám, aby se lépe orientovali v džungli českého realitního trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *